Všechny dokumenty    
     PF    1989    Milan Šimečka  
5 záznamů
1

Literárny týždenník 1989/49, str. ?: Havel od začiatku

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Milan Šimečka (autor)
 • Datum vzniku: 8. 12. 1989
 • ID záznamu: 11847

Šimečka, Milan > Gorbačov, Michail

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Milan Šimečka (autor)
 • Datum vzniku: 7. 9. 1989
 • ID záznamu: 10942

Říkat, co si myslím

 • Druh dokumentu: Článek
 • Autor: Milan Šimečka (autor)
 • Datum vzniku: březen 1989
 • ID záznamu: 39469

Sagen, was man denkt

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Milan Šimečka (autor) / Joachim Bruss (překlad)
 • Datum vzniku: březen 1989
 • ID záznamu: 11069

Říkat, co si myslím (Obsah 1989/3)

 • Druh dokumentu: Článek
 • Autor: Milan Šimečka (autor)
 • Datum vzniku: 1989
 • ID záznamu: 4275
1