Všechny dokumenty    
     PF    1976    ZÁŘÍ  
15 záznamů
1 2

Škvorecký, Josef > Hartmann, Malte

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 29. 9. 1976
 • ID záznamu: 33292

Der Spiegel 1976/39, str. 72-75: Wie die Affen

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 20. 9. 1976
 • ID záznamu: 13913

Pavouk a želva

 • Druh dokumentu: Fejeton
 • Autor: Jiřina Dumasová (autor)
 • Datum vzniku: 17.9.1976
 • ID záznamu: 48129

Havel, Václav > Seifert, Jaroslav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15. 9. 1976
 • ID záznamu: 1487

Setkání s poezií

 • Druh dokumentu: Fejeton
 • Autor: Ludvík Vaculík (autor)
 • Datum vzniku: 13.9.1976
 • ID záznamu: 48140

Kolman, Arnošt ˃ Brežněv, Leonid I.: otevřený dopis generálnímu tajemníkovi KSSS Leonidu I. Brežněvovi

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Arnošt Kolman (autor)
 • Datum vzniku: 12. 9. 1976
 • ID záznamu: 53927

Od Kleió ku Kalliopé

 • Druh dokumentu: Fejeton
 • Autor: Pavel Hrúz (autor)
 • Datum vzniku: 12.9.1976
 • ID záznamu: 48172

Havel, Václav > Urbánek, Zdeněk

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 10. 9. 1976
 • ID záznamu: 5476

Havel, Václav > Benning, Achim

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 9. 9. 1976
 • ID záznamu: 22531

Jak jsem učil Vaculíka psát

 • Druh dokumentu: Fejeton
 • Autor: Mojmír Klánský (autor)
 • Datum vzniku: 8.9.1976
 • ID záznamu: 48166
1 2