Všechny dokumenty    
     PF    Angelo Maria Ripellino    1967  
7 záznamů
1

Lindekrantz, Eva > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Angelo Maria Ripellino (autor)
 • Datum vzniku: 30. 08. 1967
 • ID záznamu: 50962

Träger, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Angelo Maria Ripellino (autor)
 • Datum vzniku: 01. 08. 1967
 • ID záznamu: 50903

Künzel, Franz Peter > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Angelo Maria Ripellino (autor)
 • Datum vzniku: 20. 03. 1967
 • ID záznamu: 50822

Literární noviny 1967/6, str.14: Česká literatura v Německu

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
 • Autor: Angelo Maria Ripellino (autor)
 • Datum vzniku: 11. 2. 1967
 • ID záznamu: 12921

L´Espresso 1967/5, str.?: Václav Havel. L´alfabeto del burocrate

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Angelo Maria Ripellino (autor)
 • Datum vzniku: 29. 1. 1967
 • ID záznamu: 23664

Literární noviny 1967/3, str. 1: Nejen o Holanovi

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
 • Autor: Vladimír Karfík (autor) / Angelo Maria Ripellino (autor)
 • Datum vzniku: 21. 1. 1967
 • ID záznamu: 4590

Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden

 • Druh dokumentu: Dramatický text / Kniha
 • Autor: Václav Havel (autor) / Eva Berkmann (překlad) / Angelo Maria Ripellino (překlad) / August Scholtis (překlad)
 • Datum vzniku: 1967
 • ID záznamu: 5203
1