2 záznamů
1

Americké listy 2003/3, str. 5: Havel naposledy vyznamenával

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Datum vzniku: 6.2.2003
  • ID záznamu: 44384

Slovenské dotyky 2003/3, str. 4.5: Václav Havel na Slovensku. Veď aj on je náš...

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Naďa Vokušová (autor)
  • Datum vzniku: 3.3.2003
  • ID záznamu: 44172
1