Všechny dokumenty    
     německy    Dramatický text  
36 záznamů
1 2 3 4

Anděl strážný

 • Druh dokumentu: Audio / Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: začátek natáčení 15. 1. 1990
 • ID záznamu: 9161

Das Gartenfest

 • Druh dokumentu: Kniha / Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor) / August Scholtis (překlad)
 • Datum vzniku: 1964
 • ID záznamu: 7159

Das Gartenfest und andere Stücke

 • Druh dokumentu: Kniha / Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor) / Eva Berkmann (překlad) / Angelo Maria Ripellino (překlad) / August Scholtis (překlad)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 2440

Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden

 • Druh dokumentu: Dramatický text / Kniha
 • Autor: Václav Havel (autor) / Eva Berkmann (překlad) / Angelo Maria Ripellino (překlad) / August Scholtis (překlad)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 2436

Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden

 • Druh dokumentu: Dramatický text / Kniha
 • Autor: Václav Havel (autor) / Eva Berkmann (překlad) / Angelo Maria Ripellino (překlad) / August Scholtis (překlad)
 • Datum vzniku: 1967
 • ID záznamu: 5203

Der Schutzengel

 • Druh dokumentu: Audio / Dramatický text
 • Autor: Armin Baumgartner (autor) / Philipp Prammer (autor) / Angelo Maria Ripellino (překlad)
 • Datum vzniku: nedat., [říjen 1993]
 • ID záznamu: 11581

Die Besetzung der Uraufführung von „Vyrozumění“/„Die Benachrichtigung“ in Prag und in Berlin

 • Druh dokumentu: Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1965
 • ID záznamu: 23116

Die Gauneroper / Žebrácká opera, Theater-AG der Theodor-Heuss-Schule Ratingen

 • Druh dokumentu: Video / Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 31. 3. 1992
 • ID záznamu: 38055

Die Versuchung. München / Der Franz Werfel-Theater

 • Druh dokumentu: Plakát / Dramatický text
 • Datum vzniku: 13. 6. 1991
 • ID záznamu: 17954
1 2 3 4