35 záznamů
1 2 3 4

Havel, Václav + Havlová, Olga + Linhartová, Věra > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor) / Věra Linhartová (autor)
 • Datum vzniku: 26. 6. 1968
 • ID záznamu: 22819

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: červenec 1986
 • ID záznamu: 22840

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1976]
 • ID záznamu: 22822

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 22. 6. 1983
 • ID záznamu: 22823

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 6. 9. 1974
 • ID záznamu: 22820

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: konec roku 1983
 • ID záznamu: 22827

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 30. 6. 1984
 • ID záznamu: 22832

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 18. 1. 1998
 • ID záznamu: 22843

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: březen-duben 1984
 • ID záznamu: 22829

Havel, Václav > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1977]
 • ID záznamu: 22853
1 2 3 4