10 záznamů
1

Vyložené karty

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 12. 1988
 • ID záznamu: 10901

Verbotene Bürger. Die Frauen der Charta 77, str. 19-34: Was ist denn schon sicher

 • Druh dokumentu: Esej / Novinový výstřižek
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 1988
 • ID záznamu: 3051

Valton 1988/8, str. 50-55: Kothumine Vaclav Haveliga

 • Druh dokumentu: Esej / Novinový výstřižek
 • Autor: Arvo Valton (autor)
 • Datum vzniku: 1988
 • ID záznamu: 3721

The Idler 1988/18, str. 8-19: Stories and totalitarianism

 • Druh dokumentu: Esej / Brožura
 • Autor: Václav Havel (autor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: červenec-srpen 1988
 • ID záznamu: 11569

Radio Free Europe 1988/?, str. 1-3: Vaclav Havel on doubt and hope

 • Druh dokumentu: Esej / Novinový výstřižek
 • Autor: Vladimír Kusin (autor)
 • Datum vzniku: 1. 3. 1988
 • ID záznamu: 3205

Index on Censorship 1988/3, str. 14-21: Vaclav Havel: Stories and Totalitarianism. The destruction of the story means the destruction of a basic instrument of human knowledge and self-knowledge.

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Esej
 • Autor: Václav Havel (autor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: 1. 3. 1988
 • ID záznamu: 9039

Fredag 1988/18, str. 8-10: Mit møde med Gorbatjov

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Esej
 • Autor: Václav Havel (autor) / Claus Bech (překlad) / Martina Schepelern (překlad)
 • Datum vzniku: 1988
 • ID záznamu: 10993

Důvody ke skepsi a zdroje naděje

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 25. 2. 1988
 • ID záznamu: 10902

Břemeno 21. srpna

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: srpen 1988
 • ID záznamu: 10903
1