Všechny dokumenty    
 Telegram  
18 záznamů
1 2

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence / Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 12.1.1970
 • ID záznamu: 52108

Telegram pro Ivana M. Havla

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Datum vzniku: 21.01.1958
 • ID záznamu: 52726

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 14.11.1968
 • ID záznamu: 52975

Havel, Václav > Popkin, Henry

 • Druh dokumentu: Korespondence / Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1.6.1973
 • ID záznamu: 52116

Patsch, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Telegram / Korespondence
 • Datum vzniku: 18.1.1965
 • ID záznamu: 51972

Urbanová, ? + Subová, ? + Lebeda, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Telegram
 • Datum vzniku: 11.09.1967
 • ID záznamu: 52909

Telegram Václavu Havlovi od Jiřího Kuběny

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Autor: Jiří Kuběna (autor)
 • Datum vzniku: 03.12.1963
 • ID záznamu: 52943

Havel, Václav/ Havel, Ivan M. ˃ Hejdánek, Ladislav

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Telegram / Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 9. května 1987
 • ID záznamu: 53867

Emanuel, Pierre + Daix, Pierre + Martinet, Gilles ˃ Vaculík, Ludvík

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Autor: Pierre Emanuel (autor) / Gilles Martinet (autor) / Pierre Daix (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1977]
 • ID záznamu: 53908

Žák, Osvald > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Autor: Osvald Žák (autor)
 • Datum vzniku: 14.9.1965
 • ID záznamu: 53622
1 2