Texty o Václavu Havlovi    
14643 záznamů

Rowohlt Theater Verlag ?/?, str. ?: Havel

 • Druh dokumentu: Biografie / Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: nedat., 90. léta 20. století
 • ID záznamu: 23081

La Voce di Millazzo 1990/?, str. 22: Teatro e politica

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Nino Cacía (autor)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 32791

New York Tribune 1983/?, str. 5B: Dissident´s plays of conscience understated and well-acted

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 24. 11. 1983
 • ID záznamu: 16150

Žycie Literackie 1969/3, str.14: Havel po Polsku

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 19. 1. 1969
 • ID záznamu: 16261

Doslov

 • Druh dokumentu: Předmluva - Doslov
 • Autor: Josef Šafařík (autor)
 • Datum vzniku: 1. 3. 1968
 • ID záznamu: 16259

Rudé právo 1989/53, roč. LXIX, str. 3: Ohlas na článek v Rudém právu. Kdo je Václav Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 3.3.1989
 • ID záznamu: 33370

Rudé právo 1989/46, roč. LXIX, str. 6: Kdo je Václav Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 23.2.1989
 • ID záznamu: 11796

USA / Chicago / Northlight Theatre: Audience, Unveiling

 • Druh dokumentu: Program
 • Datum vzniku: 15.10.1986
 • ID záznamu: 54849

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 4.6.1994
 • ID záznamu: 54847

Svatební oznámení Olgy Šplíchalové a Václava Havla

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 9.7.1964
 • ID záznamu: 54846