Texty o Václavu Havlovi    
 turecky    1990  
2 záznamů
1

Adam Dergisi 1990/?, str.75-79:Presenting the president Vaclav Havel

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Sevin Okyay (autor)
  • Datum vzniku: 1990
  • ID záznamu: 32788

?/?, str.?: Vaclav Havel Türk sahnelerinde

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Datum vzniku: nedat., [1990]
  • ID záznamu: 21196
1