Texty o Václavu Havlovi    
 1986  
243 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 3. 8. 1986
 • ID záznamu: 33280

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 27. 5. 1986
 • ID záznamu: 33170

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 9. 3. 1986
 • ID záznamu: 33108

? 1986/?, str.?: Czech Dissident´s Humanist Credo

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Charles Fenyvesi (autor)
 • Datum vzniku: 1986
 • ID záznamu: 33361

Vaclav Havel, 1986 Erasmus Prize Winner, Through Polich Eyes

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Anna Pomian (autor)
 • Datum vzniku: 12. 11. 1986
 • ID záznamu: 19425

Rudé právo 1986/276, roč. XLVI, str. 7: Tučná výslužka z Holandska. Když člověk poodhrne záclonu historie

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Doležal (autor)
 • Datum vzniku: 22. 11. 1986
 • ID záznamu: 21628

VSD 1986/?, str. ?:

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 27. 2. 1986
 • ID záznamu: 32705

Svenska Dagbladet Snällposten 1986/?, str. ?: Tilltron blev misstro

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Anna Christensen (autor)
 • Datum vzniku: 18. 3. 1986
 • ID záznamu: 11507

Die Welt 1986/?, str. ?: Die Versuchung des Dr. Heinrich Faustka

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Erik Graf Wickenburg (autor)
 • Datum vzniku: 26. 5. 1986
 • ID záznamu: 17916

Nieuwsblad van het Noorden 1986/?, str. ?: Havels "paranoia" in keurige dialogen

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Harry Huizing (autor)
 • Datum vzniku: 15. 11. 1986
 • ID záznamu: 16115
1 2 3 4 5 > >>