Texty o Václavu Havlovi    
 Ota Filip    Paul Trensky    3    1996  
1 záznamů
1

Frankfurter Allgemeine zeitung 1996/?, str. ?: Eine Legende namens Nestor

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Ota Filip (autor)
  • Datum vzniku: 16. 3. 1996
  • ID záznamu: 25173
1