Texty o Václavu Havlovi    
 Ota Filip    Paul Trensky    3    1995  
2 záznamů
1

Tvar 1995/?, str. ?: Valdštejnův návrat

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Ota Filip (autor)
  • Datum vzniku: 16. 11. 1995
  • ID záznamu: 15461

Tvar 1995/?, str. ?: Laudatio na Franze Petera Künzla

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Ota Filip (autor)
  • Datum vzniku: 5. 10. 1995
  • ID záznamu: 15460
1