Texts about Václav Havel    
 Jan Foll    1990    OCTOBER    Press cutting  
1 records
1

Scéna 1990/?, str. ?: Křídla slávy: Podobenství o marnosti a naději

  • Document's type: Press cutting / Review
  • Author: Jan Foll (Author)
  • Date of origin: 1. 10. 1990
  • Record's ID: 20299
1