Texty o Václavu Havlovi    
 en    Pavel Grym  
15 záznamů
1 2

Lidová demokracie 1965/199, roč. XXI, str. 3: Čechov, Kafka a Brecht na scéně. Co uvidíme v Divadle Na zábradlí

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor) / Václav Havel (spoluautor)
 • Datum vzniku: 20. 7. 1965
 • ID záznamu: 12819

Lidová demokracie 1965/197, roč. XXI, str. 5: Vyrozumění Václava Havla o cestě k divadlu

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Pavel Grym (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 18. 7. 1965
 • ID záznamu: 12715

Lidová demokracie 1968/?, str. ?: Potíže pana Eduarda Humla

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor)
 • Datum vzniku: 13. 4. 1968
 • ID záznamu: 10103

Literární noviny 1966/6, str.2: Pan Suchý neříká nic

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor)
 • Datum vzniku: 5. 2. 1966
 • ID záznamu: 23380

Lidová demokracie 1965/246, roč. XXI, str. 5: Kde se nikdy nesetkáme s nudou

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor)
 • Datum vzniku: 5. 9. 1965
 • ID záznamu: 12862

Lidová demokracie 1963/?, str.?: Malé divadlo velkého významu

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor)
 • Datum vzniku: 8. 12. 1963
 • ID záznamu: 12946

Amatérská scéna 1966/1, str. 14-15: Zrcadlo zbabělého kapitulanství

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor)
 • ID záznamu: 9930

Lidová demokracie 1991/?, str. ?: Na místodržící klidně zapomeňte

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor)
 • Datum vzniku: 9. 11. 1991
 • ID záznamu: 15008

Divadelní a filmové noviny ?/?, str. 2: O čem se hovoří

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 2. polovina 60. let 20. století
 • ID záznamu: 21711

Lidová demokracie 1966/?, str.?: Vavříny ze čtyř světových stran. Divadlo Na zábradlí – příklad světového divadla

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Pavel Grym (autor)
 • Datum vzniku: 1.1.1966
 • ID záznamu: 23566
1 2