Texty o Václavu Havlovi    
 Angelo Maria Ripellino    anglicky  
935 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 17. 2. 1985
 • ID záznamu: 33187

Havel, Ivan + Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 20. 6. 1984
 • ID záznamu: 33421

Havel, Václav > Škvorecký, Josef + Salivarová, Zdena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 80. léta 20. století
 • ID záznamu: 33350

Aird, John B. > Liman, A.V.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: John B. Aird (autor)
 • Datum vzniku: 25. 4. 1990
 • ID záznamu: 33140

An international symposium on the topic: Czechoslovakia in the European context 1918-1988

 • Druh dokumentu: Pozvánka / Program
 • Autor: Rudolf Battěk (autor) / Miloš Hájek (autor) / Václav Havel (autor) / Ladislav Lis (autor) / Emanuel Mandler (autor) / Radim Palouš (autor) / Libuše Šilhánová (autor)
 • Datum vzniku: 25. 5. 1988
 • ID záznamu: 33243

Crawford, Chandler > Sparr, Marianne

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Chandler (autor)
 • Datum vzniku: 20. 7. 2011
 • ID záznamu: 22680

Sparr, Marianne > Crawford, Chandler

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 19. 7. 1990
 • ID záznamu: 22681

Sparr, Marianne > Howarth, Tanja

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 12.4.1989
 • ID záznamu: 48373

The Independent 1987/?, str. ?: Devil without a cause. Vaclav Havel's Temptation by the RSC at Stratford

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: Andrew Rissik (autor)
 • Datum vzniku: 2. 5. 1987
 • ID záznamu: 21931

The Independent 1987/?, str. ?: ?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Datum vzniku: 19. 2. 1987
 • ID záznamu: 11502
1 2 3 4 5 > >>