Texty o Václavu Havlovi    
 Angelo Maria Ripellino    2015  
5 záznamů
1

Odpovědnost odpovědných

 • Druh dokumentu: Esej / Brožura
 • Autor: Michael Žantovský (autor)
 • Datum vzniku: 2015
 • ID záznamu: 47990

Slovo a smysl = Word & Sense 2015/23, roč. XII, str. 115-127: Ideology as Metaphor, Narrative, and Performance in the Writings of Václav Havel

 • Druh dokumentu: Článek / Studie
 • Autor: David S. Danaher (autor)
 • Datum vzniku: 2015
 • ID záznamu: 48537

The Art of Spaciousness: A reflective journey through the phenomenon of political power

 • Druh dokumentu: Školní práce
 • Autor: Eduardo Rombauer van den Bosch (autor)
 • Datum vzniku: červenec 2015
 • ID záznamu: 47790

O solidaritě a přátelství: Havlovy dopisy Olze

 • Druh dokumentu: Předmluva - Doslov / Článek
 • Autor: Petruška Šustrová (autor)
 • Datum vzniku: 2015
 • ID záznamu: 50401

The Responsibility of the Responsible

 • Druh dokumentu: Esej / Brožura
 • Autor: Michael Žantovský (autor)
 • Datum vzniku: 2015
 • ID záznamu: 47991
1