Texty o Václavu Havlovi    
 1990    Recenze  
36 záznamů
1 2 3 4

Rowohlt Theater Verlag Information: Václav Havel

 • Druh dokumentu: Program / Recenze
 • Datum vzniku: nedat., počátek 90. let 20. století
 • ID záznamu: 17965

Mladá fronta 1990/85, str. 4: Tiše a nahlas

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: Jana Hanušková (autor) / Pavla Matějů (autor)
 • Datum vzniku: 10. 4. 1990
 • ID záznamu: 32207

The Economist 1990/?, str. ?: Fat boy makes good

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Datum vzniku: 21. 7. 1990
 • ID záznamu: 20069

Durrant's 1990/?, str. ?: Foreign Correspondence

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: William Cook (autor)
 • Datum vzniku: 13. 12. 1990
 • ID záznamu: 10611

Nová pravda 1990/256, str.5: K československé premiéře hry Václava Havla Pokoušení

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: Viktor Viktora (autor)
 • Datum vzniku: 1. 9. 1990
 • ID záznamu: 20051

Allerschwerste und allerschönste

 • Druh dokumentu: Článek / Recenze
 • Autor: Mirka Spáčilová (autor)
 • Datum vzniku: 20. 4. 1990
 • ID záznamu: 32223

Scéna 1990/?, str. ?: Křídla slávy: Podobenství o marnosti a naději

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: Jan Foll (autor)
 • Datum vzniku: 1. 10. 1990
 • ID záznamu: 20299

?/?, str.?: Havels sanering på scenen

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: Ulf Sörenson (autor)
 • Datum vzniku: 6. 10. 1990
 • ID záznamu: 21226

Lidové noviny 1990/36, roč. III, str. 5: Člověk v ohrožení

 • Druh dokumentu: Článek / Recenze
 • Autor: Jindřich Černý (autor)
 • Datum vzniku: 13. 4. 1990
 • ID záznamu: 32206

Právo lidu 1990/?, str. ?: Demytizace par excellence

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: Martin Nezval (autor)
 • Datum vzniku: 20. 4. 1990
 • ID záznamu: 32221
1 2 3 4