Texty o Václavu Havlovi    
 Vladimír Mikulka    Rozhovor  
1 záznamů
1

Telegraf 1993/?, str.?: Divadlo Na zábradlí

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Vladimír Mikulka (autor) / Doubravka Svobodová (autor)
  • Datum vzniku: 21. 7. 1993
  • ID záznamu: 16300
1