Texty o Václavu Havlovi    
 Paul Wilson    1993  
1 záznamů
1

The New York Review of Books 1993/10, str. 8.1: The Post-Communist Nightmare

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek / Projev
  • Autor: Václav Havel (autor) / Paul Wilson (překlad)
  • Datum vzniku: 27.5.1993
  • ID záznamu: 44104
1