Texty o Václavu Havlovi    
 Paul Wilson    1990  
2 záznamů
1

The New York Review of Books 1990/9, str. 36-44: History of a Public Enemy

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Václav Havel (autor) / Karel Hvížďala (spoluautor) / Paul Wilson (překlad)
  • Datum vzniku: 31. 5. 1990
  • ID záznamu: 11365

The New York Review 1990/?, str. 36-44: History of a Public Enemy

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Paul Wilson (autor)
  • Datum vzniku: 31. 5. 1990
  • ID záznamu: 22137
1