Texty o Václavu Havlovi    
 Paul Wilson  
17 záznamů
1 2

The New York Review of Books 1991/14, str. 6: Uncertain Strength. An Interview with Václav Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Luboš Beniak (autor) / Dana Emingerová (autor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: 15. 8. 1991
 • ID záznamu: 11399

The New York Review of Books 1990/9, str. 36-44: History of a Public Enemy

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor) / Karel Hvížďala (spoluautor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: 31. 5. 1990
 • ID záznamu: 11365

? 1992/?, str. ?: Cutting a country in two

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Paul Wilson (autor)
 • Datum vzniku: 1992
 • ID záznamu: 11331

The New York Review of Books 1993/10, str. 8.1: The Post-Communist Nightmare

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek / Projev
 • Autor: Václav Havel (autor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: 27.5.1993
 • ID záznamu: 44104

The New York Review of Books 1992/?, str. 8-13: A Dream for Czechoslovakia

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: 25. 6. 1992
 • ID záznamu: 11367

The Idler 1988/18, str. 8-19: Stories and totalitarianism

 • Druh dokumentu: Esej / Brožura
 • Autor: Václav Havel (autor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: červenec-srpen 1988
 • ID záznamu: 11569

The New York Review of Books 1995/11, str. 36: The Responsibility od Intellectuals

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek / Projev
 • Autor: Václav Havel (autor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: 22.6.1995
 • ID záznamu: 44102

The New York Review 1990/?, str. 36-44: History of a Public Enemy

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Paul Wilson (autor)
 • Datum vzniku: 31. 5. 1990
 • ID záznamu: 22137

The New York Rerview of Books 1991/5, str. 19-20: The New Year in Prague

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor) / Paul Wilson (překlad)
 • Datum vzniku: 7. 3. 1991
 • ID záznamu: 11347

Wilson, Paul > Egon, Ditmar

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Paul Wilson (autor)
 • Datum vzniku: nedat., duben 1991
 • ID záznamu: 59591
1 2