Texty o Václavu Havlovi    
 Olga Havlová  
34 záznamů
1 2 3 4

ZZ 1990/?, str. 52-54: Jedno odpoledne u paní Olgy

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Evelyn Forróová (autor)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 33431

Vaclav Havel, in Hermanice, den 6. 9. 1980

 • Druh dokumentu: Korespondence / Poznámky
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 7. 9. 1980
 • ID záznamu: 22983

Havlová, Olga > Palach Press

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 20. 11. 1979
 • ID záznamu: 11494

Národná obroda 1991/81, str. 1, 3: Odpočinok sprevádzaný trápením. S prezidentim ČSFR Václavom Havlom a jeho manželkou Olgou hovoríme o dovolenke i vážnych témach

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor) / Ján Repka (autor)
 • Datum vzniku: 6. 4. 1991
 • ID záznamu: 21497

Národná obroda 1992/?: Život sa skladá zo všedných dní. S Olgou Havlovou pri šálke kávy

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / František Pačes (fotograf) / Alena Waleková (redaktor)
 • Datum vzniku: 16.11.1992
 • ID záznamu: 46171

Stern 1977/10, str. ?: Dramen aus dem Prager Kerker

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Marta Kubišová (autor)
 • Datum vzniku: 24. 2. 1977
 • ID záznamu: 13940

Květy 1991/15, str. 10-11: Olga Havlová: Policajti za námi chodí pořád

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Eva Hirschová (autor)
 • Datum vzniku: 1991
 • ID záznamu: 33443

? ?/?, str.?: Věcná. Olga Havlová: „Králové mne nešokují. Všichni lidé mají stejnou hodnotu“

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Marcela Pecháčková (autor)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 33482

Lidové noviny 1993/298, str. I, III: Tichost paní Olgy

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Michal Růžička (autor)
 • Datum vzniku: 23. 12. 1993
 • ID záznamu: 33455

Lidová demokracie 1992/?: „Když mě hodí do vody, plavu...“ říká Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / M. Dvořáková (fotograf) / Eva Štěpánková (redaktor)
 • Datum vzniku: 10.12.1992
 • ID záznamu: 46617
1 2 3 4