Texty o Václavu Havlovi    
 Martin Porubjak  
18 záznamů
1 2

Nové slovo 1990/?, str?: O neznesiteľnej ľahkosti bytia

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 27. 7. 1989
 • ID záznamu: 32217

Mladá fronta Dnes 2003/?, str. ?: Veľký malý muž alebo málo bolo Havla

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 31. 1. 2003
 • ID záznamu: 24651

Lidové noviny 1996/?, str. ?: O zapriahaní nosorožcov

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Fejeton
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 13. 3. 1996
 • ID záznamu: 25279

Týdeník televize 1993/?, str. 24: Jan Grossman. Tři týdny poté

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Jindřich Černý (autor) / Jan Grossman (autor) / Václav Havel (autor) / Martin Porubjak (autor) / Věra Ptáčková (autor) / Ivan Vojtěch (autor)
 • Datum vzniku: 8. 3. 1993
 • ID záznamu: 16393

Sme 1996/?, str. ?: Záhradná slávnosť v záhrade u Václava Havla

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 20. 8. 1996
 • ID záznamu: 25280

Ausschnitt aus der Zeitschrift "Nové slovo" vom 27.7.89: Über die unerträgliche Leichtigkeit des Seins

 • Druh dokumentu: Článek / Recenze
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 27. 7. 1989
 • ID záznamu: 32218

SME 1996/?, str. ?: Treťotriednym hercom zo SND vzdal na festivale Divadlo 96 v Plzni úctu aj prezident Václav Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 30. 10. 1996
 • ID záznamu: 25369

Lidové noviny 1996/?, str. ?: Prezidenti, ministri vnútra a divadlá

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 6. 1. 1996
 • ID záznamu: 25278

Kultúrny život 1966/12, str. 11: Bázeň, súcit a žartíky

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 18. 3. 1966
 • ID záznamu: 9937

SME na každý deň 1993/?, str.?: O jednom článku a jednom telefonáte

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 12. 5. 1993
 • ID záznamu: 16579
1 2